Never waste a good crisis. Dat is een uitspraak waar Ken van Ierlant, directeur Van FutureXL, zich graag door laat leide...