Future Fit Projecten

Stel dat

Overbodige applicaties gereduceerd worden met

85%

Onnodige data verminderd wordt met

88%

Operationele kosten verlaagd worden met factor

4 – 8

De omzet verwachting verhoogd wordt met

20% – 40%

De Time to Market versneld wordt met factor

10 – 20

De balans-waarde door DIA vergroot wordt tot

How we do it

In een Co-Venture zal op basis van een viertal fases, een step change performance proces uitgewerkt worden. In een kort tijdbestek analyseren wij de bestaande situatie en vertalen dit naar een prototype nieuw operating model. Dit wordt ondersteund door een zeer gedetailleerd projectplan en een discounted cashflow model waarin met de behaalde savings de volledige transformatie kan worden gefinancierd. Na accordering door beide partijen zal het projectplan i.c.m. het DCF-model worden uitgevoerd.

De Digitale Transformatie 4.0 verloopt volgens een vast draaiboek. De volgende onderdelen komen aan bod bij de vertaalslag van de Digitale Strategie naar een nieuw operating model:
• Re-engineering van de balans ter financiering van het project
• Business Operating model, IT operating model
• Governance, Risk & Compliance (o.a. AVG)
• Behavioral Change; gedragsverandering in het werken met het nieuwe operating model

4 FASES

Digitale Transformatie VR

ANALYSE

Huidige situatie en kostenstructuur

Prototyping
Operating Model

Verwacht resultaat in
Co-Venture

 

Virtual reality

DELIVERY

Implementatie nieuw Operating Model

Oplevering Data
Centrisch Platform

Gereduceerde
Besparingen

 

FutureXL Community

EXPLOITATIE

Cash Flow
generatie

 

FutureXL Community

BEHEER

Ontzorging
en Outsourcing

Digitale Transformatie 4.0 Diamant

“Digitale Transformatie 4.0 is een multidisciplinaire business transformatie met nadruk op het
re-design van het Operating Model”

De 5 stappen van Digitale Transformatie 4.0

Digitale Transformatie 4.0 gaat verder dan een organisatorische verandering van het bedrijf.

Wij maken gebruik van een pragmatische aanpak om in kort tijdsbestek,
gebaseerd op zelffinanciering, het Operating Model schaalbaar en adaptief te maken.

N

Digital Strategy

N

Financial Re-engineering

N

Business & IT Operating Model

N

Governance, Risk and Compliance

N

Behavioral Change

X