Digital Transformation Training op maat

Voor veel organisaties wordt het steeds belangrijker om snel te schakelen. Ontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller op en dwingen bijna om businessmodellen daadwerkelijk te veranderen. Aangesloten blijven bij de klantwens door gebruik van data en technologie. Maar ook door het ontwikkelen en kiezen van een juiste aanpak en de inzet van de beschikbare digitale middelen. 

Wat wil je bereiken met het trainen van jouw organisatie in digitale transformatie en digitaal leiderschap? Van bewustwording tot digitaal leiderschap. Van strategieontwikkeling tot innovatie, van business modellen naar smart buildings. De mogelijkheden die de digitalisering biedt is enorm. De keuze dito. De koers die je als organisatie zelf kiest is hierin wel van belang. Hoe neem je de mensen mee in de nieuwe taken en rollen?

Zowel in de profit, als in non-profit organisaties spelen deze digitale uitdagingen. Stel je vragen en maak samen met ons een programma om de antwoorden te vinden. Wij hebben een enorm uitgebreid netwerk van specialisten, maar in veel gevallen is het ook interessant om sprekers uit de eigen organisatie deel te laten uitmaken van het traject. Samen bespreken we de ideale inhoud en verdeling voor jouw organisatie. De mogelijkheden zijn groot, van inhoudelijk technische context, inbreng van eigen sprekers tot intervisie, strategie- en visievorming.

Bij het opstellen van een programma hanteren wij bij voorkeur drie stromen: hoofd, hart en handen.

Hoofd: De business drivers die het nut en de noodzaak van de digitale transformatie bij jou in de organisatie zullen gaan bepalen. Begrijp de noodzaak tot anticiperen en leer dit door te vertalen naar de eigen business context. Data & customer driven!

Hart: Leiderschap, ondernemerschap en de cultuur zijn cruciaal. Het hart van de organisatie wordt gevormd door de mensen die zich er mee verbinden. Hoe zorg je ervoor dat de organisatiecultuur positief meebeweegt met de transformatie? Het gaat om de organisatie, het management en specifiek houding & gedrag van iedere betrokkene!

Handen: Hoe de daadwerkelijke transformatie vorm te geven en uit te voeren. Hoe de processen, mensen en IT te transformeren naar een succesformule.

Workshops

De workshops kunnen breed worden ingestoken en afgewisseld worden gegeven door verschillende trainers, sprekers en visionairs. Voorbeelden van inhoudelijke onderdelen die de revue kunnen passeren zijn:

Fundament & Sense of urgency

Wat houdt de digitale transformatie in en wat zijn de succesfactoren? Begrijp de huidige maatschappelijk een technologische revolutie! Waarom moeten jullie hierin mee?

Technology dives

Deep dives op het gebied van verschillende technologische thema’s zoals: Artificial intelligence, Big Data, Blockchain, Deep learning, Internet of things, machine learning, Platform denken, Robotics, sharing economy en meer.

 

Business Proces Management

Geef praktische invulling aan verschillende uitdagingen in de transformatie. Denken vanuit het proces geeft een frisse kijk op hoe organisaties idealiter hun klant bedienen. Efficiënt, schaalbaar en fout-arm opereren!

Waardetoevoeging in het digitale tijdperk

 Wat is toegevoegde waarde in de huidige tijdsgeest? Wat betekent de ontwikkeling voor jullie organisatie en klant?

 

IT-governance & business development

Wat is de impact van de digitale transformatie op de businessmodellen van organisaties? Ga aan de hand van wetenschappelijke modellen aan de slag met jullie businessmodel. 

De interne IT revolutie

Maak de vertaling naar klant en organisatie. Ga in verschillende sessies aan de slag met jullie eigen digitale roadmap.

Visieontwikkeling

Weet de spelende veranderingen te vertalen naar een visie en strategie.

 

Dev Ops

Hoe kan de samenwerking tussen development en operations leiden tot een snellere time to market? 

 

Business Proces Management:

Hoe bouw je een cultuur van continu verbeteren? van het gewenste framework tot aan de concrete toepassing. 

Veranderkunde

Hoe presenteer je ‘change’, inspireer je, motiveer je en ga je om met weerstand? Neem regie in de verandering en weet jouw organisatie mee te nemen naar digitaal leiderschap!

Waardecreatie en verkopen

De communicatie en omgang met de klant, optimaliseer je verkopen en biedt echte toegevoegde waarde!

 

Van strategie naar actie

Weet de strategie om te zetten tot integrale 100-dagen trajecten & concrete acties. Werk aan jouw eigen actieplan.

Samen jullie ideale training samenstellen? Laat je gegevens achter en we nemen contact met je op!

Of neem contact op met:

Training & Maatwerk

→ Fiona van Maanen
06 51 99 51 86
fiona@futurexl.nl

X