Kwartiermaker Modernisering ICT Organisatie

Interim FutureXL in Full-Time
 • Publicatie datum: januari 14, 2020
 • Einddatum: januari 23, 2020
Email Job

Details

 • Locatie Zuid-Holland
 • Opleidingsniveau WO
 • Aantal uur 36

Functieomschrijving

Voor onze opdrachtgever zijn wij op zoek naar een Kwartiermaker voor de modernisering van de ICT organisatie. Specifiek zoeken wij een ervaren verandermanager die zijn sporen verdiend heeft in gemeentelijke ICT organisatie-ontwikkeltrajecten. Een communicatief sterke Kwartiermaker die structuur weet aan te brengen en de menselijke maat niet uit het oog verliest. Een stevige persoonlijkheid met daadkracht en doorzettingsvermogen die het oplossen van problemen als uitdaging ziet. Inspirerend, zichtbaar en benaderbaar voor medewerkers en klanten.

Onze opdrachtgever streeft er naar een moderne dienstverlener te zijn. Om de snelle ontwikkelingen in het ICT domein te kunnen volgen en integreren in de geboden ondersteuning, streeft de opdrachtgever naar een moderne wendbare en adaptieve ICT organisatie. Een kwartiermaker heeft afgelopen jaar het fundament gelegd voor het inrichten van de Regie- Changeorganisatie. Door de overstap van de huidige kwartiermaker naar een andere werkgever, zoeken wij een kwartiermaker om het karwei af te maken.

Werkzaamheden

 • Uitbouwen en verder invullen van een hoogwaardig strategisch (beleids)adviserend organisatieonderdeel (Regie en Changeorganisatie) dat innovatie, beleid en changeprocessen vorm geeft in het ICT domein.
  • Werving, selectie begeleiding en ontwikkeling nieuwe medewerkers;
  • On the job coaching van nieuwe medewerkers op vaardigheden, taakinvulling, taakvolwassenheid en organisatiecultuur;
  • Aansturen en bijsturen van medewerkers in de opbouw van een demand-supply organisatie o.a. om positie in de organisatie te verwerven.
 • Samen met de taakveldmanager I&A inrichten van afgestemde werkprocessen.
  • Uitlijnen van (nieuwe) processen over de teams heen;
  • Verbeteren van bestaande werkwijzen;
  • Actueel houden en uitvoeren van activiteiten;
  • Verandermanagement inzetten ten aanzien van houding, gedrag en denkwijze van nieuwe en bestaande medewerkers in de dienstverleningsketens;
 • Organiseren van business-ICT alignment.
  • Scherp krijgen van organisatiebehoefte en mogelijkheden door actief informatie op te halen bij klant en beheerorganisatie over lopende trajecten, prioriteiten en bedrijfsdoelen;
  • Innovaties en trends omzetten naar concrete voorstellen en initiatieven (actief);
  • Realiseren van doelen op projectbasis door verbetering van portfoliomanagement en gestructureerde rapportages hierover in te richten;
  • Overdracht van projectresultaten naar beheer optimaal faciliteren op basis van herbruikbare methodieken.
 • Leidinggeven aan de change organisatie.
  • Coachend managen van het organisatie onderdeel;
  • Realiseren van de veranderopgave;
  • Zorg dragen voor de strategisch-tactische positionering van de “one stop shop” in de organisatie;
  • Samen met de Organisatieontwikkelaar bewerkstelligen van de inbedding van de Regie en Changeorganisatie in de staande organisatie.
 • Opereert kaderstellend, (mede-)richtinggevend en faciliterend aan de beheerorganisatie.
 • Implementeren van de governancestructuur.
  • Implementatie van verschillende overleggen (samenstelling, werkwijze (budget)verantwoordelijkheden, mandaat), waaronder strategisch overleg, demandoverleg, portfolio board;
  • Implementeren nieuwe overlegvormen ter vervanging van bestaande;
  • Organiseren van afstemming tussen de verschillende teams en overleggen;
  • Organiseren van inbreng vanuit de klantorganisatie(s).
 • Actualiseren en uitvoeren van de communicatiestrategie.
  • Samen met communicatieadvies en de beheerorganisatie plannen en uitvoeren van actieve communicatie met bestuur, business en overige stakeholders;
  • Uitdragen van visual management door het operationeel houden van de Obeya room;
  • Organiseren en uitvoeren van inhoudelijke stand ups en inspiratiesessies.

Functie-eisen

 • Een afgeronde opleiding op minimaal wo niveau.
 • 3 jaar ervaring met (interim-)management, organisatieontwikkeling en aansturing van innovatie binnen een politiek-bestuurlijke context.
 • 1 jaar ervaring in de afgelopen 3 jaar met het inrichten van de Regie- en changefunctie (CIO office) binnen een overheidsorganisatie.
 • 5 jaar ervaring met verandermanagement in een gemeentelijke ICT organisatie (beheer of change).
 • 3 jaar werkervaring in de afgelopen 5 jaar met gemeentelijke ICT.
 • Kennis van de moderne ontwikkelingen binnen het gemeentelijk Informatievoorziening, zoals datagedreven sturen, common ground, smart city, blockchain, e.d. en toepasbaarheid voor gemeenten.
 • Inzicht in ontstaan en consequenties van het gemeentelijke ICT landschap en de ontwikkelingen daarin zowel lokaal als landelijk (en Europees).
 • In staat om vanuit klantperspectief processen in te richten die betrekking hebben op de hele ICT ondersteuningsketen.

Opdrachtgegevens

Startdatum: zo spoedig mogelijk (uiterlijk 15 februari 2020) voor de duur van 12 maanden, met een optie tot verlenging.
Aantal uren per week: 32 tot 36
Intakegesprek: dinsdag 28 januari 2020
Locatie: omgeving Rijswijk

Reageer nu

Ben jij een ervaren verandermanager met ruime werkervaring binnen de gemeentelijke ICT? Ben jij uiterlijk beschikbaar per 15 februari 2020 en op zoek naar een nieuwe opdracht? Reageer dan voor donderdag 23 januari 09.00 uur via de sollicitatieknop.

 

X