Welcome to your
innovation
FutureXL
Slider
Welcome to your
innovation
FutureXL
Slider

 

  • Als innovatie data driven is, dan is het een game changer.

  • Innovatie vraagt om digitaal leiderschap van de top.

  • Toepassing van het Innovation Framework brengt richting.

Innovatie

Digitalisering, transformatie en de snelheid waarmee dit op ons afkomt dwingt bedrijven en organisaties om continuna te denken over hun huidige positie in de markt. Het creëren van waarde dwingt tot snellere, betere en slimmere manieren om de kostbare klant te behouden. Innovatie van producten en diensten is noodzakelijk om aangesloten te blijven bij de steeds veranderende klantvraag.

De noodzaak om te innoveren zien we dagelijks om ons heen. Merken die we al heel lang kennen, houden ineens op te bestaan. Hun plaats wordt ingenomen door de ‘disruptors’ die met hetzelfde product, maar met een totaal ander businessmodel, de markt naar zich toetrekken.

Vindt innovatie alleen plaats op het efficiency niveau dan zal dit leiden tot een bijrol in de markt. Een rol van “play the game” in plaats van “change the game”. Met als gevolg steeds lagere prijzen en kleinere marges.

Lukt het echter om je product of dienst met data te verrijken dan zal dit leiden tot een versterkte relatie met de klant en behoud van de marktpositie. Bedrijven die in staat zijn om aan de hele supply chain data toe te voegen en ook nog Artificial Intelligence (AI) toepassen in de dienstverlening naar hun klanten, zijn de echte innovators. Vaak leidend tot disruptie met als resultaat groei door het aanboren van nieuwe markten.

Onze strategische innovatie-aanpak helpt business managers met het maken van de juiste keuzes in innovatie en het ontdekken van groeimogelijkheden. Het door ons gehanteerde  framework gaat hierbij in op vragen als:

  • Welke toegevoegde waarde verwachten klanten van ons product of dienst?
  • Wat is de waardepropositie van de concurrentie?
  • Is er volledige controle op het proces en is de infastructuur aanwezig om innovatie mogelijk te maken?
  • Welke skills en competenties zijn nodig?
  • Is de top zich bewust van hun rol en het doel van innovatie?

Het toepassen van dit framework helpt om inzicht te krijgen in de werkelijke behoefte van de klant en op welke wijze innovatie van product en dienst hieraan kan bijdragen. Met als resultaat een actieplan om innovatie toe te gaan passen als gamechanger in plaats van gameplayer!

blank

Herkenbaar? Ik kom graag bij je langs om hierover eens verder te praten. 

→ Edwin Koose
06 20 54 85 81
edwin@futurexl.nl

blank

Herkenbaar? Ik kom graag bij je langs om hierover eens verder te praten. 

→ Edwin Koose
06 20 54 85 81
edwin@futurexl.nl

Tevreden klanten

Door de digitale transformatie zijn de mogelijkheden om de klantrelatie te verbeteren enorm. Als organisatie ben je hierdoor in staat om de klant centraal te stellen, zowel in strategie als in operatie. Waar ga jij beginnen?

Digitaal Leiderschap

Het succes van digitaal leiderschap staat of valt met de competenties van de leider. Door de schaarste aan talent, de agile werkmethodes en complexe organisatie-structuren zijn totaal andere competenties nodig. Heb jij het in je?

Cultuur

De opkomst van nieuwe technologieën, de adoptie van de visie, waarden en leiderschap die nodig zijn om een digitale winnaars-cultuur op te bouwen vragen verandering van de cultuur van de organisatie. Is jullie cultuur al futureproof?

Innovatie

De adoptie van cloud, automatisering van werk- en IT-processen, de inzet van data en algoritmes, robotisering van handmatige processen en de integratie van IT en operationele technologie. Innovatie is in het nieuwe DNA van elke organisatie verweven. Is jullie DNA voldoende innovatie-gedreven? 

Tevreden klanten

Door de digitale transformatie zijn de mogelijkheden om de klantrelatie te verbeteren enorm. Als organisatie ben je hierdoor in staat om de klant centraal te stellen, zowel in strategie als in operatie. Waar ga jij beginnen?

Digitaal Leiderschap

Het succes van digitaal leiderschap staat of valt met de competenties van de leider. Door de schaarste aan talent, de agile werkmethodes en complexe organisatie-structuren zijn totaal andere competenties nodig. Heb jij het in je?

Cultuur

De opkomst van nieuwe technologieën, de adoptie van de visie, waarden en leiderschap die nodig zijn om een digitale winnaars-cultuur op te bouwen vragen verandering van de cultuur van de organisatie. Is jullie cultuur al futureproof?

Innovatie

De adoptie van cloud, automatisering van werk- en IT-processen, de inzet van data en algoritmes, robotisering van handmatige processen en de integratie van IT en operationele technologie. Innovatie is in het nieuwe DNA van elke organisatie verweven. Is jullie DNA voldoende innovatie-gedreven?

X