FUTURE FIT

Digitale Transformatie 4.0 zegt het eigenlijk zelf al: hier gaat het niet om een incrementele transformatie, maar om een step change verandering, gericht op disruptie en exponentiële waardecreatie door gebruik te maken van data om de continuïteit van de organisatie te waarborgen. Eigenlijk is het meer een metamorfose dan een transformatie.

Revenue Cashflow Digital Transformation 4.0

Digitale Transformatie 4.0

Digitale Transformatie 4.0 is een disruptief proces die in een tijd van “geen geld en geen tijd” exponentiële waarde moet gaan creëren waarbij de financiering voor een belangrijk gedeelte uit de eigen organisatie moet worden gehaald. Transformeren kost geld, maar wat nou als er geen geld en tijd is?

Bij een digitale transformatie denkt men al snel aan technologie, maar technologie is niet het doel. Het doel is namelijk exponentiële waardecreatie. Digitale transformatie 4.0 is de combinatie van technologie en een adaptief Operating Model die moet leiden tot toegevoegde waarde in plaats van enkel efficiëntie. De uitdaging van de transformatie zit hem niet in de technologie, de ware uitdaging zit hem in de adaptie!

De Digitale Transformatie 4.0 brengt organisaties van applicatie centrisch naar data centrisch door een effectieve onboarding van Emerging Technologies. Hiermee worden niet-authentieke applicaties met 85% gereduceerd, overbodige data met 88% verminderd, operationele kosten verlaagd en cash flow en omzet verhoogd. Daarnaast wordt de organisatie AVG-compliant en worden de mensen meegenomen in deze verandering.

Als we leren hoe we de nieuwste technologieën en data op de meest effectieve manier kunnen gebruiken, kan de organisatie pas echt floreren!

Digitale Diamant

Digitale Transformatie 4.0 Diamant

Digitale Strategie

Organisaties moeten de slag maken van applicatie- naar data centrisch, wil men data gedreven kunnen werken. De ontsluiting van de data van de onderneming is het enige alternatief om enerzijds de “cost to serve” van het Operating Model met factoren te verlagen en anderzijds ook meteen de grondstof, mits men data centrisch is georganiseerd, om exponentiële balanswaarde te kunnen creëren. De digitale strategie gaat in op wie en wat de organisatie wil zijn over 5 jaar en hoe dat zo snel en efficiënt mogelijk te bereiken.

Business & Operating Model

Het grote voordeel van data centrisch werken is, dat er snel ingespeeld kan worden op de continue veranderende behoefte van de klant. Dit betekent dat een flexibel Business Model gedragen moet worden door een adaptief Business Operating Model. Dit legt de basis voor de transitie van een transactioneel Business Model naar een recurring Business Model (terugkerende inkomsten). Hierdoor wordt de Time to Market dusdanig kort dat het mogelijk wordt om zonder agile teams en robuuste IT-afdelingen, innovaties te converteren in functionaliteit en financiële waarde.

Digital Leadership
Digitale Transformatie 4.0 Diamant

Financial Re-engeneering

Een data gedreven transformatie biedt de unieke mogelijkheid het opgeslagen financiële vermogen in de data te ontsluiten en deze liquide te maken om de transformatie te kunnen financieren. Door tegelijkertijd te streven naar een data centrische Business- en IT-architectuur is het mogelijk om die data als digitale immateriële activa (DIA) op de balans te activeren mits er substantiële cash flow overheen loopt. De transitie is de basis, indien goed uitgevoerd, die ervoor zorgt dat de operationele kosten (ofwel de “cost to serve”) drastisch worden verlaagd. Doordat het Operating Model flexibel en adaptief is geworden kan er in een korte “time to market” exponentiële waardecreatie (balanswaarde) d.m.v. cash flow generatie gerealiseerd worden. We gaan van een transactioneel naar een recurring Business Model.

Governance, Risk & Compliance

Wet- en regelgeving blijft een van de onderwerpen die veel tijd in beslag neemt. De AVG-wetgeving loopt ver voor op het bedrijfsleven en de ontwikkelingen in de markt. Wet- en regelgeving kunnen de organisatie ten goede komen. Want wat als het data centrische platform de organisatie direct toegang geeft tot het voldoen aan de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn? Dit betekent dat door de wijze waarop de Digitale Transformatie 4.0 is uitgevoerd, de risico’s op cyber breaches, en de daaruit voortvloeiende mogelijke juridische consequenties, tot een minimum kunnen beperken.

Digitale Transformatie 4.0 Diamant
Digitale Transformatie 4.0 Diamant

Behavioral Change

Wat is er voor nodig dat ook de rest van de werknemers gaan denken vanuit data? Hoe slaat de top van het bedrijf de brug naar alle werknemers in de organisatie? Want als de werknemers het nieuwe gedachtegoed niet omarmen, heeft de transformatie geen kans van slagen. Het slaan van de brug naar de rest van de organisatie is een eerste aanleg een communicatievraagstuk. Ten tweede is het genereren van betrokkenheid door uitleg te geven over het wat, hoe en waarom, een strikte voorwaarde om de transformatie te laten slagen. Door de volledige organisatie te mobiliseren, door voorbeeldgedrag, zal dit leiden tot gewenst gedrag en acceptatie van alle veranderingen.

Data is het Goud van de Onderneming

Waarom zijn het de grote Tech bedrijven zoals Apple, Google en Microsoft die de markt domineren? Waarom is het Amazon die de concurrentie volledig wegvaagt in veel sectoren? En waarom is het juist Tesla die de markt domineert in de auto industrie? Al deze giganten hebben één ding gemeen. Ze werken allemaal data centrisch. 

Wanneer een organisatie volledig draait op data, kan m.b.v. Emerging Technologies exponentiële waarde worden gecreëerd. 

Iedere Digitale Transformatie is complex van omvang, kost tijd en geld. In de praktijk zien we dat in de Digitale Transformatie 1.0 de pot met goud zelden wordt geïncasseerd.

In de Digitale Transformatie 4.0 brengen wij hier verandering in omdat deze transformatie, behoudens het feit dat het zichzelf financiert, gebaseerd is op data centrisme. Hierdoor zal de organisatie de mogelijkheid krijgen om exponentiële waarde te creëren.

GECERTIFICEERD
DIGITAL LEADER

Digitale Transformatie 4.0 is een disruptief proces die in een tijd van “geen geld en geen tijd” heel veel waarde moet gaan creëren waarbij de financiering voor een belangrijk gedeelte uit de eigen organisatie moet worden gehaald.

Hoe onboard je Digitale Transformatie 4.0 in de organisatie? Wat is de impact op het Business en Operating Model? Voldoet de organisatie aan de privacywetgeving? Wat is er nodig zodat de mensen inde organisatie meebewegen, ook in tijden van relatieve onzekerheid? Kom naar onze Masterclass en certificeer jezelf als Digital Leader!

DE JOURNEY NAAR
DATA CENTRISME

De overgang van applicatiegedreven naar datacentrisch werken. Het is geen simpele operatie, maar met goede begeleiding valt er in zo’n twee maanden veel te bereiken.

Men kan alle data onderbrengen in de Cloud en er ontstaat een overzicht: waar de data staat, wat de kwaliteit is en wie er toegang toe heeft. Juist als de data is overgebracht, is het zaak om scherp te blijven. Download het Whitepaper ‘De Journey van Applicatie- naar Datacentrisme’ en ervaar hoe de organisatie data centrisch wordt!

X