Blockchain: disruptief maar noodzakelijk voor waardecreatie

door | 19-11-2020

Innovatie is van alle tijden, weerstand tegen verandering ook. Veranderingen komen hierdoor vaak traag tot stand. Maar soms vindt er zonder waarschuwing een totale disruptie plaats. Dan is adaptie de enige oplossing!

Disruptie, weerstand, innovatie, adaptie
De wereld zoals wij die kennen is in zeer korte tijd op zijn kop gezet door een virus. Er vindt een tragedie plaats die miljoenen mensen treft. Daarnaast heeft dit een steeds grotere impact op de wereldeconomie en de manier waarop we zakendoen. Isolatie, 1,5 meter afstand en thuiswerken dwingt bedrijven om versneld te kijken naar hun bedrijfsmodellen, te innoveren en de kansen in de markt (die steeds kleiner worden) te pakken. Disruptie, weerstand, innovatie en adaptie komen dankzij COVID-19 allemaal samen in een zeer korte tijd. Toch biedt deze disruptie ook voordelen. Over de hele wereld wordt technologie versneld ingezet.

Bitcoin aan de basis van Growth hacking
Een technologie die al enige tijd zorgt voor een disruptie, is blockchain. Bij de meeste mensen wordt blockchain geassocieerd met de Bitcoin (en in het verlengde, het witwassen van geld). Blockchain en de Bitcoin staan echter los van elkaar. De Bitcoin is een digitale munt die gebruik maakt van de blockchain technologie. Ook hier komen weer disruptie, weerstand, innovatie en adaptie samen. Want blockchain brengt ook veel goeds.

Onze expert Jolanda ter Maten is gespecialiseerd in blockchain:

“In de basis is blockchain een nieuw soort database, waarin data opgeslagen kan worden. Deze data (dit kunnen transacties, contracten, eigendomsbewijzen, enz. zijn) wordt omgezet in blokjes met informatie die digitaal ‘ondertekend’ zijn door de betrokken partijen zonder tussenkomst van een derde partij. Dit ‘ondertekende’ blokje met informatie wordt als kopie verzonden naar meerdere knooppunten (pc’s), zodat er een decentraal systeem ontstaat met dezelfde informatie op meerdere plekken. Dit in tegenstelling tot een gewone database, die alle informatie centraal opslaat.”

Blockchain is daarmee sneller, veiliger en transparanter dan de huidige manier van data verzenden. Voor een bank bijvoorbeeld is deze technologie uitermate interessant. Want zij kunnen dankzij blockchain, intercontinentale transacties in minder dan een dag doorvoeren i.p.v. een week.

Blockchain biedt nieuwe kansen voor organisaties. Hoewel deze technologie disruptief is, helpt blockchain ook bij het veiligstellen van informatie en privacygevoelige data. Maar zoals eerder gezegd, innovatie gaat gepaard met weerstand. Want de publieke discussie over de veiligheid (regulering) van deze technologie wordt nog steeds gevoerd.

Exponentiële waarde
Wat we kunnen leren van deze disruptieve situatie, is dat de wereld zoals we die kennen, van de ene op de andere dag kan veranderen. Hetzelfde geldt voor het bedrijfsleven. Organisaties moeten gebruik maken van de nieuwste technologieën om hun markt beter te bedienen maar ook om waarde te kunnen creëren. Technologie is geen doel maar wel een middel om dit te bereiken. Belangrijk is wel dat een organisatie datacentrisch te werk gaat.

Download whitepaper: De Journey van applicatie- naar datacentrisch

From buzz to bizz
Blockchain is een Emerging Technologie die organisaties kan helpen bij het creëren van waarde zolang men maar datacentrisch werkt. Jolanda ter Maten is expert bij FutureXL. Tijdens de Masterclass Digital Leadership vertelde zij de deelnemers meer over blockchain en hoe zij dit kunnen toepassen binnen hun eigen organisatie.

In haar boek “From buzz to bizz” maakt zij verschillende technologieën toegankelijk voor iedereen. “Wat is het, waarom is het belangrijk hier wat van te weten, hoe wordt het al gebruikt en wat kan ik ermee?”

Ontmoet Jolanda tijdens de Masterclass Digital Leadership. Ontdek nieuwe technologieën en een ga op deep dive in de wereld van Blockchain voor Business.

FutureXL

Andere FXL Views

Share This
X