Tunnelvisie op de digitale snelweg

De wereld is in een razend tempo aan het veranderen. Meer en meer zien we specialisten op het gebied van data, steeds diepere kennis opdoen over het ontsluiten van data. Andere specialisten worden steeds kundiger op het gebied van het beveiligen van die data. Of ze specialiseren zich in de platformen waarop de data en toepassingen kunnen ‘draaien’. De projectmanagers trainen zich in de aansturing van deze multi-disciplinaire teams. Zij kiezen de hoek van agility, value streams en scrum. Steeds is er voor elke rol een focus op één belangrijk speerpunt. Een speerpunt waarover deze specialisten blijven lezen, leren en ontwikkelen. 

Er is niets mis met al die specialisten. Want zeg nu zelf: wie zou je liever aan je bed hebben als je een hart-operatie moet ondergaan? Iemand die al twintig jaar open hart operaties uitvoert en zich erin heeft gespecialiseert of vertrouw jij je hart toe aan een kinderarts? Ik denk dat we allemaal voor de hartspecialist zouden gaan. 

Maar wat betekent dit voor de visie van die specialisten op de digitalisering? Wat vormt hun beeld als het gaat over de impact van de digitale ontwikkeling op ons leven, ons werk, de toekomst? Wat bepaald hun keuzes? Dan kan een tunnelvisie misschien wel een gevaarlijk ding zijn. Als je kennis van de digitalisering beperkt is tot één specialiteit, kan het zijn dat jij je beeld vormt op basis van incomplete informatie. Maar omdat je een specialist bent, heb je wel het zelfvertrouwen dat jij het allemaal heel goed weet. Dat straal je uit op anderen en wordt overgenomen. Als de conclusies die je trekt direct van invloed zijn op de dienstverlening, de besluiten over beveiliging, robotisering, automatisering van (delen van) werk, kan een dergelijke (onbewuste) tunnelvisie niet automatisch leiden tot de juiste keuzes. Dan kan het zijn dat ons zelfvertrouwen en specialistische enthousiasme voorbij gaan aan zaken die bredere impact hebben die we niet (tijdig) kunnen overzien of inschatten. Dat is op z’n minst onhandig voor je bedrijf denk ik dan. 

En het is enorm lastig om hier een weg in te vinden. Je weet immers niet wat je niet weet. 

Natuurlijk kun je met veel lezen je visie verbreden. Regelmatig trainingen volgen kan ook. Maar de meeste specialisten kiezen automatisch voor het verdiepen van hun specialiteit in plaats van een verbreding van hun kennis. Dat eerste leidt namelijk tot directe resultaten en het tweede niet. 

Toch is het niet alleen leerzaam, maar ook leuk om met je collega’s of met gelijkgestemden je visie te toetsen, te delen, je wereldbeeld bij te stellen. Afgelopen week was ik met drie specialisten een dagdeel aan het voorbereiden voor de training Digitale Transformatie. Alle drie weten ze enorm veel. En als ik een van hen zou spreken en niet alle drie zou ik het verhaal van die ene gewoon als waar aannemen. Hij was de specialist toch? Maar toch merkte ik dat ze alle drie een andere kijk hebben op de wereld en de digitalisering. Door in gesprek te gaan zag ik een enorme overlap, maar ook verschillen. Het ultieme doel is dan misschien op zoek te gaan naar de unicorn, maar ik was al blij met de onderlinge verschillen. De groep consultants die zij straks gaan trainen zijn namelijk veel meer gebaat bij verschillende inzichten, zodat zij zelf, onder begeleiding van andere trainers, op zoek kunnen gaan naar hun eigen unicorn. Elke deep dive die we doen met specialisten helpt de deelnemers om hun blind spots in te vullen. Dan pas kun je digitaal leiderschap nastreven denk ik. Nieuwe business modellen en ideeën ter verbetering ontstaan vaak pas door het combineren van de verschillende mogelijkheden uit de verschillende tunnels.

Binnen de RGO Community zie ik deze ontwikkeling ook ontstaan. Gelijkgestemden, RGO-practitioners, sparren regelmatig met elkaar over verbetering en groei in organisaties. Deep dives en kijkjes in de tunnels van anderen, zoals in de digital leadership sessies, maar ook verdieping op het gebied van klantperceptie, XLA en NPS of LEAN en Agile zijn voor deze community geweldig interessant. Juist die verbreding, het overstijgen van de tunnels, geeft écht leiderschap en organisatie advies vorm. Het ondersteunt in het overzien van de digitale landkaart. Het geeft inzicht in de routes die gekozen kunnen worden. 

Kortom,  een tunnelvise op de digitale snelweg geeft focus en vooruitgang. Maar het vraagt (digitaal) leiderschap om de juiste weg te zien.

 

Auteur: Fiona van Maanen

Fiona van Maanen is co-founder van FutureXL. Expert op het gebied van Digitaal Leiderschaps ontwikkeling, trainingen en trajecten op maat. Specialist op het gebied van headhunting en recruitment voor de digitale functies van de toekomst.

8 januari 2019

Deel dit artikel op social media:

X